Sản Phẩm Chi tiết
  • THÉP XÂY DỰNG

Thép thanh vằn hay còn gọi là thép cốt bê tông mặt ngoài có gân đường kính từ phi 6- phi 8 có dang cuộn, từ phi 10mm đến phi 40mm ở dạng thanh có chiều dài 11,7m hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Quý khách hàng có thể tham khảo sản phẩm các nhà máy bên dưới:

 

 

BẢNG GIÁ THÉP VIỆT NHẬT ĐG

 

TÊN HÀNG                       DVT                 KL/ CÂY         Giá

Thép cuộn Ø 6                   Kg 14.420

Thép cuộn Ø 8                  Kg 14.350

Thép Ø 10                      1Cây(11.7m)         7.21                 13.100

Thép Ø 12                      1Cây(11.7m)        10.39                13.900

Thép Ø 14                      1Cây(11.7m)        14.15                13.900

Thép Ø 16                      1Cây(11.7m)        18.48                13.900

Thép Ø 18                      1Cây(11.7m)        23.38                13.900

Thép Ø20                       1Cây(11.7m)        28.85                13.900

Thép Ø22                       1Cây(11.7m)        34.91                13.900

Thép Ø25                       1Cây(11.7m)        45.09                13.900

Thép Ø28                       1Cây(11.7m)        56.56                13.900

Thép Ø32                       1Cây(11.7m)        73.83                13.900

 

BẢNG GIÁ THÉP HÒA PHÁT

 

TÊN HÀNG                        DVT                 Kg/ CÂY         Đg

Thép cuộn Ø 6                    Kg 13,620

Thép cuộn Ø 8                    Kg 13,620

Thép Ø 10                         1Cây(11.7m)           7.21            13,520   

Thép Ø 12                         1Cây(11.7m)           10.39          13,370   

Thép Ø 14                         1Cây(11.7m)           14.15          13,370

Thép Ø 16                         1Cây(11.7m)           18.48          13,370

Thép Ø 18                         1Cây(11.7m)           23.38          13,370

Thép Ø20                          1Cây(11.7m)           28.85          13,370

Thép Ø22                          1Cây(11.7m)           34.91          13,370

Thép Ø25                          1Cây(11.7m)           45.09          13,370

Thép Ø28                          1Cây(11.7m)           56.56          13,370

Thép Ø32                          1Cây(11.7m)           73.83          13,370

 

BẢNG GIÁ THÉP MIỀN NAM CB300

 

TÊN HÀNG                         DVT               KL/ CÂY         Giá

Thép cuộn Ø 6                    Kg 13,850

Thép cuộn Ø 8                    Kg 13,800

Thép Ø 10                         1Cây(11.7m)           7.21         13,630

Thép Ø 12                         1Cây(11.7m)          10.39        13,480

Thép Ø 14                         1Cây(11.7m)          14.15        13,480

Thép Ø 16                         1Cây(11.7m)          18.48        13,480

Thép Ø 18                         1Cây(11.7m)          23.38        13,480

Thép Ø20                          1Cây(11.7m)          28.85        13,480

Thép Ø22                          1Cây(11.7m)          34.91        13,480

Thép Ø25                          1Cây(11.7m)          45.09        13,480

Thép Ø28                          1Cây(11.7m)          56.56        13,480

Thép Ø32                          1Cây(11.7m)          73.83        13,480

 

BẢNG GIÁ THÉP POMINA CB300

 

Tên Hàng                            Đvt                    Kg/Cây       Đơn Giá

Thép cuộn Ø 6                   Kg                                            13,270

Thép cuộn Ø 8                   Kg                                            13,270

Thép Ø 10                         1Cây(11.7m)        7.21             13,220

Thép Ø 12                         1Cây(11.7m)        10.39           13,020

Thép Ø 14                         1Cây(11.7m)       14.15            13,020

Thép Ø 16                         1Cây(11.7m)       18.48            13,020

Thép Ø 18                         1Cây(11.7m)       23.38            13,020

Thép Ø20                          1Cây(11.7m)       28.85            13,020

Thép Ø22                          1Cây(11.7m)       34.91            13,020

Thép Ø25                          1Cây(11.7m)       45.09            13,020

Thép Ø28                          1Cây(11.7m)       56.56            13,020

Thép Ø32                          1Cây(11.7m)       73.83            13,020

 

BẢNG GIÁ THÉP POMINA CB400

 

TÊN HÀNG                      DVT                KL/ CÂY        ĐƠN GIÁ

Thép cuộn Ø 6                     Kg                                             12.780

Thép cuộn Ø 8                     Kg                                             12.780

Thép Ø 10                       1Cây(11.7m)         7.21                  11.780

Thép Ø 12                      1Cây(11.7m)         10.39                 11.630

Thép Ø 14                      1Cây(11.7m)         14.15                 11.630

Thép Ø 16                      1Cây(11.7m)         18.48                 11.630

Thép Ø 18                      1Cây(11.7m)         23.38                 11.630

Thép Ø20                       1Cây(11.7m)         28.85                 11.630

Thép Ø22                       1Cây(11.7m)         34.91                 11.630

Thép Ø25                       1Cây(11.7m)         45.09                 11.630

Thép Ø28                       1Cây(11.7m)         56.56                 11.630

Thép Ø32                       1Cây(11.7m)         73.83                 11.630

 

 

 

 

 

  • Thông số kỹ thuật
Sản phẩm cùng loại

Hãy gọi ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh và tốt nhất

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận thêm nhiều sản phẩm

Hotline: 0903 098 678

Fanpage Facebook